Metanawigacja:

Tutaj znajdziesz dostęp do strony nagłych wypadków, informacji kontaktowych, ustawień bez barier, wyboru języka i funkcji wyszukiwania.

Otwórz nawigację

projekty

Jesteś tutaj:

Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Przemoc domowa, przemoc na podłożu seksualnym, przemoc w ramach stosunków międzyludzkich oraz znęcznie się nad dziećmi, traktowane są przez personel kliniki Charité jako szeroko rozpowszechnione problemy, których skutki dla zdrowia poszkodowanych są bardzo poważne i z reguły długotrwałe. 

Założeniu naszej instytucji przyświecała idea stworzenia powszechnie dostępnej oferty dla ofiar przemocy, której celem byłoby przeprowadzanie badań medyczno-sądowych osób poszkodowanych oraz dokumentowanie przypadków przemocy. Usługi te są bezpłatne i nie wymagają złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji. 

Dokonujemy ekspertyz medyczno-sądowych i udzielamy porad w tym zakresie. Konzentrujemy się głównie na: