Metanawigacja:

Tutaj znajdziesz dostęp do strony nagłych wypadków, informacji kontaktowych, ustawień bez barier, wyboru języka i funkcji wyszukiwania.

Otwórz nawigację
Das Bild zeigt rechts ein Trichterglas mit blauer Flüssigkeit und Glasstab zum Umrühren. Daneben steht ein Reagenzglasständer mit Reagenzgläsern, die ebenfalls blaue Flüssigkeit enthalten. Im Hintergrund ist ein Forscher zu sehen, der in der rechten Hand eine Pipette hält.

projekty

Jesteś tutaj:

Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Przemoc domowa, przemoc na podłożu seksualnym, przemoc w ramach stosunków międzyludzkich oraz znęcznie się nad dziećmi, traktowane są przez personel kliniki Charité jako szeroko rozpowszechnione problemy, których skutki dla zdrowia poszkodowanych są bardzo poważne i z reguły długotrwałe. 

Założeniu naszej instytucji przyświecała idea stworzenia powszechnie dostępnej oferty dla ofiar przemocy, której celem byłoby przeprowadzanie badań medyczno-sądowych osób poszkodowanych oraz dokumentowanie przypadków przemocy. Usługi te są bezpłatne i nie wymagają złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji. 

Dokonujemy ekspertyz medyczno-sądowych i udzielamy porad w tym zakresie. Konzentrujemy się głównie na: