Das Bild zeigt rechts ein Trichterglas mit blauer Flüssigkeit und Glasstab zum Umrühren. Daneben steht ein Reagenzglasständer mit Reagenzgläsern, die ebenfalls blaue Flüssigkeit enthalten. Im Hintergrund ist ein Forscher zu sehen, der in der rechten Hand eine Pipette hält.

Przemoc fizyczna

Jesteś tutaj:

Przemoc fizyczna

 

Na początek - najważniejsze!

W przypadku odniesienia obrażeń ciała należy - w miarę możliwości natychmiast - zwrócić się o pomoc do lekarza lub do oddziału ratunkowengo najbliższego szpitala. Nasza przychodnia nie udziela doraźnej pomocy medycznej. 

Wszelkie podejmowane przez naszą przychodnię działania są uzgadniane z osobą poszkodowaną i wymagają jej wyraźnej zgody. 

Personej Przychodni dla Ofiar Przemocy podlega obowiązkowi milczenia - również w stosunku do organów policji, prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. O czasie i sposobie wykorzystania dokumentacji decyduje wyłącznie osoba poszkodowana. 

W uzgodnionym uprzednio terminie, osoba poszkodowana spotyka się przy wejściu z pracownikiem poradni. Dla osób poszkodowanych, zwracających się do nas, staramy się stworzyć atmosferę zaufania. W środowisku zapewniającym poczucie bezpieczeństwa przeprowadzane są badania medyczno-sądowe, sporządzana jest odpowiednia dokumentacja oraz materiały fotograficzne, dotyczące skutków przemocy, której doznała osoba poszkodowana. 

Sam fakt sporządzenia dokumentacji nie oznacza, że konieczne jest powiadomienie o dokonaniu przestępstwa. Znaczy to raczej, że dokumenty te mogą zostać zdeponowane w naszym archiwum i wykorzystane w późniejszym terminie - jeśli osoba poszkodowana zdecyduje się zgłosić dokonanie przestępstwa na policji. Sporządzona dokumentacja może być również wykorzystana w późniejszych procesach z tytułu pozwu cywilnego. 

Przy współpracy z organizacjami, takimi jak Berlińska Inicjatywa do Zwalczania Przemocy przeciwko Kobietom (Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V.) oraz Pomoc dla Ofiar (Opferhilfe e.V.), możemy zaoferować osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej - jeżeli sobie tego życzą - konsultacje w pomieszczeniach Przychodni dla Ofiar Przemocy. 

Wskazówki dla osób przebywających na stacjonarnym leczeniu szpitalnym, schroniskach dla kobiet, mieszkaniach chronionych lub osób, które odniosły obrażenia na służbie lub w miejscu pracy:

W przybadku braku możliwości osobistego przybycia do naszej placówki, istnieje również możliwość sporządzenie dokumentacji medyczno-sądowej bezpośrednio w szpitalu, schronisku dla kobiet, mieszkaniu chronionym lub w miejscu pracy. W takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, lub o zwrócenie się do personelu medycznego z prośbą o uzgodnienie terminu.